Notice: Undefined index: 6FoNxbvo73BHOjhxokW3 in /storage/content/61/195561/kandidatguiden.se/public_html/wp-content/themes/kandidatguiden_2014/header.php(8) : eval()'d code on line 9 Monica Lundin | Företagarnas Kandidatguide

Du behöver uppdatera din webbläsare för att kunna besöka sidan.

Din webbläsare är för gammal. Den har kända säkerhetsbrister och stödjer inte den funktionalitet som behövs för denna sida. Var god besök Microsofts hemsida för att ladda hem och installera den senaste versionen av Internet Explorer.

Kandidatprofil
Monica Lundin
Folkpartiet

Monica Lundin (FP)

Valkrets: Dalarnas län, Rikslista
Företagarerfarenhet: Ja

Jag är 41 år, företagare och engagerad förälder som är uppvuxen i Jämtland. För 14 år sedan flyttade jag till Borlänge i Dalarna där jag nu bor med man och tre barn. Jag driver sedan 9 år tillbaka ett transportkonsultföretag. I riksdagen vill jag jobba för att förbättra villkoren för företagare och ändra attityden kring företagande överhuvudtaget.

Se Monicas svar nedan

För att få veta om Monica passar dig så måste du göra testet

Oviktig = Oviktig

Viktig = Viktig

Mycket viktig! = Mycket viktig!

= Motivering

Fråga 3

Ett arbetsgivaravdrag där man stegvis slopar den allmänna löneavgiften för lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor skulle ge fler jobb än dagens nedsättningar av avgifterna för vissa grupper eller branscher (unga, nyanlända mfl).

Monicas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Fråga 7

Sjuklöneansvaret är i dagsläget ett stort hinder för de små företagens vilja att anställa och kan därmed drabba den som har en lång sjukdomshistoria negativt. Sjuklönen bör alltid vara statens ansvar, inte företagarens.

Monicas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Fråga 18

För att skapa fler jobb i Sverige är det viktigare att sänka arbetsgivaravgifterna för alla företag än att sänka bolagsskatten.

Monicas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Fråga 1

När ett företag ska rekrytera är det inte ovanligt att den som har bäst kvalifikationer får jobbet. Men om företaget behöver säga upp en medarbetare på grund av arbetsbrist räcker det att arbetstagaren har ”tillräcklig kompetens”. Detsamma gäller vid rätt till återanställning. Bör turordningsregeln ändras så att den som har bäst kompetens får behålla jobbet eller räcker det med tillräcklig kompetens?

Monicas svar:
Bäst kompetens Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Bäst kompetens Mycket viktig!

Fråga 6

Företag utan kollektivavtal har inte tillräckligt bra villkor för sina medarbetare.

Monicas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Fråga 13

Det är rätt att Yrkesintroduktionsanställningar inte kan användas av företag som saknar kollektivavtal.

Monicas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Fråga 15

2008 reformerades utlänningslagen och Sverige fick ett av världens mest generösa system för arbetskraftsinvandring. I dag är det den enskilde företagaren som avgör om hen har behov av arbetskraft från utlandet, till skillnad mot tidigare då fackföreningar och myndigheterna spelade en betydande roll. I dag höjs röster för att gå tillbaka till den gamla ordningen. Vem ska ha makten att avgöra vem som får komma som arbetskraftsinvandrare till Sverige – arbetsgivaren eller facket?

Monicas svar:
Arbetsgivaren Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Arbetsgivaren Mycket viktig!

Fråga 2

Statliga riskkapitalbolag är ett bra sätt att finansiera företags utveckling.

Monicas svar:
Håller inte med Viktig

Företagarnas svar:
Håller inte med Mycket viktig!

Fråga 5

2012 sänktes momsen på restaurangmat från 25 procent till 12 procent. Det vore bra att åter höja restaurangmomsen.

Monicas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Fråga 9

Många tilllväxtföretag skulle vilja ha möjligheten att erbjuda sina medarbetare en del i företagets framgångar (om det blir några) genom personaloptioner, som ett tillägg till lönen. Bör personaloptioner beskattas som inkomst av tjänst eller som inkomst av kapital? (Skatten på inkomst av tjänst är högre.)

Monicas svar:
Inkomst av kapital Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Inkomst av kapital Mycket viktig!

Fråga 11

Regeringen bör ställa högre kapitaltäckningskrav på de svenska bankerna än vad man gör i andra EU-länder.

Monicas svar:
Håller inte med Viktig

Företagarnas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Fråga 4

Kvalitet i välfärden har ingenting med valfrihet att göra.

Monicas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Fråga 8

Det är viktigt att privata företag kan göra vinst och själva kan bestämma över vad de gör med den, oavsett i vilken bransch de verkar – även välfärden.

Monicas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Fråga 14

Offentlig sektor ska i upphandlingar kunna kräva att företagen erbjuder sin personal rätt till heltid.

Monicas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller inte alls med Mycket viktig!

Fråga 17

Det är ett bra förslag att behålla RUT-avdraget alternativt utvidga det till fler branscher.

Monicas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Fråga 19

Ett öppet samhälle där alla människors potential kommer till sin rätt är en förutsättning för ett gott företagarklimat.

Monicas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Fråga 10

Reglerna för a-kassa bör ändras så att det är möjligt för företagare att vara deltidsarbetslösa.

Monicas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Fråga 12

Företagare som blir sjuka eller som är föräldralediga har ofta problem med socialförsäkringarna, som är anpassade för anställda. Det finns två huvudförslag till lösning; (1) att socialförsäkringarna ska anpassas för att täcka också företagare, eller (2) att företagare ska kunna stå utanför trygghetssystemen, med sänkt arbetsgivaravgift och själva teckna försäkringar. Vilket är bästa sättet att öka tryggheten för företagare?

Monicas svar:
att socialförsäkringarna ska anpassas för att täcka också företagare Mycket viktig!

Företagarnas svar:
att socialförsäkringarna ska anpassas för att täcka också företagare Mycket viktig!

Fråga 16

Trygghetssystem för arbetslöshet, sjukdom, graviditet, pension bör vara utformade för att passa företagare i lika hög utsträckning som den som är anställd.

Monicas svar:
Håller helt med Mycket viktig!

Företagarnas svar:
Håller helt med Mycket viktig!